Ченемдик укуктук нормативдик документтер
Биз жеке адамдардын жана коомдун жашоо сапатын жакшыртуу үчүн саламаттыкты сактоо тутуму үчүн атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди тарбиялайбыз.
 • Күбөлүк
 • Устав
 • АЭУнун стратегиясы
 • Лицензиялар
 • Билим берүү процессинин графиги
 • АЭУга кабыл алуу эрежелери
 • АЭУнун жоболору
 • Кадр саясаты боюнча жоболор
 • Академиялык Кеңештин токтому
 • Кыргыз Республикасынын Илим жана билим берүү министрлигинин токтому
 • Академиялык кеңештин курамы
 • Академиялык Кеңештин жылдык планы
 • АЭУнун аймактары жөнүндө маалымат
 • Билим берүү бөлүмдөрүнүн техникалык паспорту
 • АЭУну дезинфекциялоо жана дератизациялоо эрежелери
Made on
Tilda