Бөлүмдөр жана кызматтар
Биз жеке адамдардын жана коомдун жашоо сапатын жакшыртуу үчүн саламаттыкты сактоо тутуму үчүн атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди тарбиялайбыз
Кадрлар бөлүмү Гулира Тургуналы кызы

Маркетинг бөлүмү Мухаммад Абубакар

Финансы-экономика бөлүмү Абдыкадырова Дамира Оморовна

Илим бөлүмү Эдилбек Асымбеков Уметович

Академиялык бөлүм Акылбек Аманбеков Аманбекович

Сапатты контролдоо белуму Никита Миронов

Окуу-методикалык бөлүм Назира Абдрахманова

Өнүктүрүү бөлүмү Эдилбек Асымбеков Уметович

Этика кеңеши Диана Сейдибалиева Назарбаевна

Илимий кеңеш Эдилбек Асымбеков Уметович

Камкорчулар кеңеши Абдыкадырова Дамира Оморовна

Факультеттин кеңеши Акылбек Аманбеков Аманбекович

Кураторлор кеңеши Бексултан Курманбек уулу

Директорлор кеңеши Дамира Оморовна Абдыкадырова

Студенттик кеңеш Мухаммад Замад Амжад
Made on
Tilda